Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija možete pronaći OVDJE.Slažem se

HNS > Licenciranje

Konačne odluke

Okončan središnji
postupak licenciranja
klubova

21.05.2015.
Okončan središnji postupak licenciranja klubova
foto: Drago Sopta/HNS
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram
  • Weibo
  • RSS

Hrvatski nogometni savez završio je Središnji postupak licenciranja klubova donošenjem konačnih odluka o UEFA licencama te licencama za Prvu i Drugu HNL za natjecateljsku godinu 2015/16.

U skladu s Pravilnikom o licenciranju klubova HNS (HNS Glasnik 57/2014 od 10.12.2014.) i UEFA Pravilnikom o licenciranju klubova i financijskom fair-playu (izdanje 2012.), Hrvatski nogometni savez – Davatelj licence, odlukama svojih tijela za licenciranje završio je Središnji postupak licenciranja klubova donošenjem konačnih odluka o UEFA licencama, Licencama za I. HNL i Licencama za II. HNL za Natjecateljsku 2015/16. godinu.

Konačne odluke možete pronaći u OVOM DOKUMENTU.

Uvjet za UEFA Licencu, Licencu za I. HNL i Licencu za II. HNL je da klub - tražitelj licence ispunjava kriterije koji nose oznaku „A“ iz pet skupina kriterija, a to su: Sportski, Infrastrukturni, Administracije i Stručnog osoblja, Pravni i Financijski.

U Središnjem postupku licenciranja klubova za natjecateljsku 2015/16. godinu primjenjuje se Pravilnik o licenciranju klubova HNS (HNS Glasnik 57/2014 od 10.12.2014.). Kriteriji s oznakom „A“ uvjet su za izdavanje licence. Ispunjenje kriterija s oznakom „B“ nije uvjet za licencu, ali tijela za licenciranje zbog neispunjenja tražitelju mogu izreći kaznu, dok kriteriji s oznakom „C“ imaju status preporuke i primjer su dobre prakse.

Ispitivanje i ocjena ispunjenja kriterija obavljaju se po procedurama propisanima Pravilnikom o licenciranju klubova HNS (izdanje 2014), UEFA Pravilnikom o licenciranju klubova i financijskom fair-playu (izdanje 2012) i UEFA Standardom kvalitete licenciranja klubova (izdanje 2012), kojima su propisana načela, metode i procedure ocjenjivanja ispunjenja kriterija i upravljanja sustavom. Središnji postupak provodi se uz strogu primjenu načela povjerljivosti i neovisnosti svih osoba koje u ime Davatelja licence sudjeluju u postupku licenciranja klubova.

Uz molbe klubova za odgovarajuću licencu, pregled i procjenu dostavljene dokumentacije i informacija, ocjenu ispunjenja kriterija obavio je Odjel za licenciranje klubova HNS. U Središnjem postupku licenciranja klubova za natjecateljsku 2015/16.godinu sudjelovalo je 26 klubova, zaprimljeno je gotovo 2.500 različitih dokumenata, izvješća i očitovanja koje su tražitelji licence dostavljali kako bi dokazali ispunjenje kriterija.

O procjeni statusa ispunjenja kriterija tražitelji licence tijekom Središnjeg postupka licenciranja pravovremeno su obavještavani, kao i o preporukama za njihovo ispunjenje, putem lista provjere koje su klubovi-tražitelji licence tijekom postupka primili od Odjela. Tijela za licenciranje HNS, Komisija za licenciranje (1. stupanj) i Žalbeno tijelo za licenciranje (2.stupanj), neovisno i samostalno su obavila procjene sve raspoložive dokumentacije, dokaza, očitovanja i izvješća sadržanih u dosjeu svakog od klubova, te ocijenila ispunjenje kriterija i donijela odgovarajuće odluke u skladu s odredbama Pravilnika.

UEFA u nacionalnim savezima – davateljima licence, obavlja kontrole sukladnosti, a konačne odluke na osnovu izvješća od Uefe imenovanih neovisnih revizora, donosi Uefino Tijelo za financijsku kontrolu klubova. U slučaju utvrđenih nepravilnosti ovo Tijelo može izreći disciplinske mjere propisane Uefinim Pravilnikom o postupcima Uefinog Tijela za financijsku kontrolu klubova (izdanje 2014.).

Takva kontrola sukladnosti provedena je u Hrvatskom nogometnom savezu u siječnju 2014. Odluka Uefinog Tijela za financijsku kontrolu klubova glasila je: „Na zadovoljstvo Istražnog vijeća CFCB-a ispitivanje prije spomenutih izvješća pokazalo je da je u Hrvatskoj Uefin sustav licenciranja klubova za natjecateljsku 2013/14. godinu HNS propisno proveo.“

Klubovi-sudionici 2015-16. Uefinih klupskih natjecanja bit će podvrgnuti Uefinom nadzoru u okviru Financijskog fair-playa zaključno s 30.lipnja 2015. Naime, do 15. srpnja 2015. morati će dokazati da redovno podmiruju obveze prema zaposlenicima (uključujući i igrače s ugovorima) i/ili državi (porezi i doprinosi za zaposlenike), te drugim klubovima za obveze nastale iz djelatnosti transfera igrača, a koje se obveze odnose na razdoblje 01.01.2015. – 30.06.2015. U slučaju nepravovremenog podmirenja spomenutih obveza, isto će morati dokazati i za razdoblje do 30.09.2015. s obvezom izvještavanja do 15.10.2015.

U slučaju propusta, Uefino Tijelo za financijsku kontrolu klubova izriče disciplinske mjere prekršiteljima sukladno prije spomenutom Pravilniku, a pravo žalbe moći će ostvariti pred Međunarodnim sudom sportske arbitraže (CAS) u Lausanne, Švicarska. Klubovi kojima godišnji relevantni prihodi odnosno rashodi prelaze 5 mil. EUR-a, također podliježu obvezi poštivanja tzv. „Točke pokrića“, odnosno „Pozitivne nule“, odnosno obvezi da posluju u okviru svojih financijskih sposobnosti i učestalo ne posluju s gubicima. Prekršiteljima ovog pravila, izriču se novčane kazne, mjere zadržavanja novčanih nagrada za sudjelovanje u Uefinim klupskim natjecanjima, ograničavanje broja igrača na listi za nastup u tim natjecanjima, itd.

Klubovi – primatelji licence obvezni su Odjel za licenciranje redovito u propisanim rokovima i obavještavati o svim promjenama u elementima koji čine kriterije za izdavanje licence. Primatelji licence također moraju tijekom licencirane natjecateljske 2015/16.godine ispunjavati kriterije, a što će i Odjel za licenciranje i samostalno stalno nadzirati. Za slučajeve nepoštivanja spomenutih odredbi, Pravilnik predviđa mogućnost opoziva licence tijekom natjecateljske godine, a takav opoziv za posljedicu može imati izricanje disciplinskih kazni, pa sve do isključenja iz natjecanja HNS-a.

U narednom razdoblju, Odjel za licenciranje klubova pripremiti će detaljne analize mjerljivih podataka prikupljenih tijekom prethodnih postupaka licenciranja, da bi se na svim razinama odlučivanja ocijenilo koje bi još mjere bilo potrebno uvesti i provoditi kako bi rezultati bili još kvalitetniji, ne samo na razini organiziranosti i stabilnosti klubova, već i organiziranosti i učinkovitosti Davatelja licence.

Hrvatski nogometni savez, njegova administracija i tijela za licenciranje nastaviti će predano provoditi sustav licenciranja u suradnji s klubovima u cilju ostvarenja općih načela i ciljeva licenciranja, te koristi i ovu prigodu zahvaliti se klubovima, njihovim upravama i administracijama na sveukupnoj suradnji, drugim tijelima Saveza, kao i državnim tijelima na suradnji i potpori.

Komisija za licenciranje HNS
Žalbeno tijelo za licenciranje HNS
Odjel za licenciranje HNS-a

 

Učitaj više