Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija možete pronaći OVDJE.Slažem se
Okončan središnji postupak licenciranja klubova
foto: Dražen Patarčić/HNS

HNS > Licenciranje

Priopćenje za medije

Okončan središnji
postupak licenciranja
klubova

21.05.2019.
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram
  • Weibo
  • RSS

U skladu s Pravilnikom o licenciranju klubova HNS-a (HNS Glasnik 56/2018 od 19. prosinca 2018.) i Uefinim Pravilnikom o licenciranju klubova i financijskom fair-playu (izdanje 2018.), Hrvatski nogometni savez – Davatelj licence, odlukama svojih tijela za licenciranje završio je Središnji postupak licenciranja klubova donošenjem konačnih odluka o UEFA licencama, Licencama za I. HNL i Licencama za II. HNL za natjecateljsku 2019./20. godinu.

Cjelovitu obavijest za medije i primatelje UEFA Licence, Licence za 1. HNL i Licence za 2. HNL možete pročitati OVDJE.

Uvjet za UEFA Licencu, Licencu za I. HNL i Licencu za II. HNL je da klub - tražitelj licence ispunjava kriterije koji nose oznaku „A“ iz pet skupina kriterija, a to su: Sportski, Infrastrukturni, Administracija i stručno osoblje, Pravni i Financijski.

U Središnjem postupku licenciranja klubova za natjecateljsku 2019./20. godinu primjenjuje se Pravilnik o licenciranju klubova HNS-a (HNS-ov Glasnik 56/2018 od 19.12.2018.). Kriteriji s oznakom „A“ uvjet su za izdavanje licence. Ispunjenje kriterija s oznakom „B“ nije uvjet za licencu, ali tijela za licenciranje zbog neispunjenja tražitelju mogu izreći kaznu, dok kriteriji s oznakom „C“ imaju status preporuke i primjer su dobre prakse.

Ispitivanje i ocjena ispunjenja kriterija obavljaju se po procedurama propisanima Pravilnikom o licenciranju klubova HNS-a (izdanje 2018.), Uefinim Pravilnikom o licenciranju klubova i financijskom fair-playu (izdanje 2018.) i Uefinim Standardom kvalitete licenciranja klubova (izdanje 2012), kojima su propisana načela, metode i procedure ocjenjivanja ispunjenja kriterija i upravljanja sustavom. Središnji postupak provodi se uz strogu primjenu načela povjerljivosti i neovisnosti svih osoba koje u ime Davatelja licence sudjeluju u postupku licenciranja klubova.

Uz molbe klubova za odgovarajuću licencu, pregled i procjenu dostavljene dokumentacije i informacija, ocjenu ispunjenja kriterija obavio je Odjel za licenciranje klubova HNS-a. U Središnjem postupku licenciranja klubova za natjecateljsku 2019./20.godinu sudjelovala su 33 kluba, zaprimljeno je gotovo 6.500 različitih dokumenata, izvješća i očitovanja koje su tražitelji licence dostavili da bi dokazali ispunjenje kriterija.

O procjeni statusa ispunjenja kriterija tražitelji licence tijekom Središnjeg postupka licenciranja pravovremeno su obavještavani, kao i o preporukama za njihovo ispunjenje, putem lista provjere koje su klubovi-tražitelji licence tijekom postupka primili od Odjela. Tijela za licenciranje HNS-a, Komisija za licenciranje (1. stupanj) i Žalbeno tijelo za licenciranje (2. stupanj), neovisno i samostalno su obavili procjene sve raspoložive dokumentacije, dokaza, očitovanja i izvješća sadržanih u dosjeu svakog od klubova, te ocijenila ispunjenje kriterija i donijela odgovarajuće odluke u skladu s odredbama Pravilnika.

UEFA u nacionalnim savezima – davateljima licence, obavlja kontrole sukladnosti, a konačne odluke na osnovu izvješća od Uefe imenovanih neovisnih revizora, donosi Uefino Tijelo za financijsku kontrolu klubova. U slučaju utvrđenih nepravilnosti ovo Tijelo može izreći disciplinske mjere propisane Uefinim Pravilnikom o postupcima Uefinog Tijela za financijsku kontrolu klubova (izdanje 2015.).

Takva kontrola sukladnosti provedena je u Hrvatskom nogometnom savezu u siječnju 2014. Odluka Uefinog Tijela za financijsku kontrolu klubova glasila je: "Na zadovoljstvo Istražnog vijeća CFCB-a ispitivanje prije spomenutih izvješća pokazalo je da je u Hrvatskoj Uefin sustav licenciranja klubova za natjecateljsku 2013/14. godinu HNS propisno proveo."

Klubovi-sudionici 2019./20. Uefinih klupskih natjecanja sukladno Uefinom Pravilniku o licenciranju klubova i financijskom fair-playu od srpnja 2019. bit će pod Uefinim nadzorom. Do 15. srpnja 2019. morat će dokazati da u razdoblju 01. siječnja 2019. – 30. lipnja 2019. redovno podmiruju obveze prema zaposlenicima (uključujući i igrače s ugovorima) i državi (porezi i doprinosi za zaposlenike), te drugim klubovima za obveze nastale iz djelatnosti transfera igrača. Isto će morati dokazati i za razdoblje do 30. rujna 2019. s obvezom izvještavanja do 15. listopada 2019.

U slučaju propusta, Uefino Tijelo za financijsku kontrolu klubova izriče disciplinske mjere prekršiteljima sukladno prije spomenutom Pravilniku, a pravo žalbe moći će ostvariti pred Međunarodnim sudom sportske arbitraže (CAS) u Lausanni (Švicarska). Klubovima koji krše ova pravila Uefino Tijelo za financijsku kontrolu klubova može izreći novčane kazne, mjere zadržavanja novčanih nagrada za sudjelovanje u Uefinim klupskim natjecanjima, ograničavanje broja igrača na listi „A“ za nastup u tim natjecanjima, kao i ograničenje ukupnih izdataka za plaće tih igrača, te zabranu sudjelovanja u Uefinim klupskim natjecanjima.

Klubovi kojima godišnji relevantni prihodi odnosno rashodi prelaze 5 mil. EUR, također podliježu obvezi poštivanja tzv. „Točke pokrića“, odnosno „Pozitivne nule“, odnosno obvezi da posluju u okviru svojih financijskih sposobnosti i učestalo ne posluju s gubicima. U svezi s pravilom „Točke pokrića“, klub može s UEFA-om zaključiti dobrovoljni sporazum u kojem su individualno regulirane njegove obveze u odnosu na financijsku disciplinu i rezultat poslovanja tijekom nekoliko natjecateljskih godina.

Klubovi – primatelji licence obvezni su Odjel za licenciranje HNS-a redovito u propisanim rokovima obavještavati o svim promjenama u elementima koji čine kriterije za izdavanje licence. Primatelji licence također moraju tijekom licencirane natjecateljske 2019./20. godine ispunjavati kriterije, a što će i Odjel za licenciranje HNS-a i samostalno nadzirati. Za slučajeve nepoštivanja spomenutih odredbi, Pravilnik predviđa mogućnost opoziva licence tijekom natjecateljske godine, a takav opoziv za posljedicu može imati izricanje disciplinskih kazni, pa sve do isključenja iz natjecanja HNS-a.

U narednom razdoblju, Odjel za licenciranje klubova HNS-a pripremit će detaljne analize mjerljivih podataka prikupljenih tijekom prethodnih postupaka licenciranja, da bi se na svim razinama odlučivanja ocijenilo koje bi još mjere bilo potrebno uvesti i provoditi kako bi rezultati bili još kvalitetniji, ne samo na razini organiziranosti i stabilnosti klubova, već i organiziranosti i učinkovitosti Davatelja licence.

1. lipnja 2018. stupio je na snagu novi Uefin Pravilnik o licenciranju klubova i financijskom fair-playu, a slijedom čega je izmijenjen i dopunjen Pravilnik o licenciraju klubova HNS-a 2018.g. Ovaj se Pravilnik po prvi puta primjenjivao u Središnjem postupku licenciranja klubova za natjecateljsku 2019./20. godinu. Novi Uefin Pravilnik i Pravilnik HNS-a propisuju također i neke nove kriterije a i već dosadašnji kriteriji su postroženi, ili imaju veći opseg primjene.

Hrvatski nogometni savez, odnosno Odjel i tijela za licenciranje nastavit će dosljedno provoditi sustav licenciranja u suradnji s klubovima u cilju ostvarenja općih načela i ciljeva licenciranja, te koristi i ovu prigodu zahvaliti klubovima, njihovim upravama i administracijama na sveukupnoj suradnji, drugim tijelima Saveza, kao i državnim tijelima na suradnji i potpori.

Odjel za licenciranje klubova HNS-a
Komisija za licenciranje HNS-a
Žalbeno tijelo za licenciranje HNS-a

Učitaj više