Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija možete pronaći OVDJE.Slažem se
Završen središnji postupak licenciranja
foto: Dražen Patarčić/HNS

HNS > Licenciranje

Priopćenje za medije

Završen središnji
postupak licenciranja

17.06.2020.
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram
  • Weibo
  • RSS

U skladu s Pravilnikom o licenciranju klubova HNS-a (HNS-ov Glasnik 53/2019 od 26.studenoga 2019.), i Uefinim Pravilnikom o licenciranju klubova i financijskom fair-playu (izdanje 2018.), Hrvatski nogometni savez – davatelj licence, odlukama svojih tijela za licenciranje završio je Središnji postupak licenciranja klubova donošenjem konačnih odluka o UEFA licencama, Licencama za I. HNL i Licencama za II. HNL za natjecateljsku 2020./21. godinu.

Cjelovito priopćenje za medije sa svim konačnim odlukama možete preuzeti OVDJE.

Osnovna novina ovog Pravilnika je što on sadrži i kriterije za licenciranje ženskih nogometnih klubova, kojima će za sudjelovanje u UEFA Ligi prvakinja 2020./21. također biti potrebna odgovarajuća licenca. Zbog nepredviđene situacije nastale uslijed pandemije Covida-19, te slijedom relevantnih odluka Izvršnog odbora UEFA-e o izmjenama i dopunama Uefinog Pravilnika o licenciranju klubova i financijskom fair-playu, Pravilnik o licenciranju klubova HNS-a izmijenjen je i dopunjen je odlukama Izvršnog odbora HNS-a, koje su objavljene u HNS-ovim Glasnicima br. 13/2020 od 25. ožujka 2020. i 15/2020 od 8. travnja 2020. Ove se izmjene i dopune odnose na izmjene rokova Središnjeg postupka isključivo za natjecateljsku godinu 2020./21., način dostave dokumentacije i komunikaciju između HNS-a i klubova-tražitelja licence. Spomenutim izmjenama i dopunama, produljen je rok za ispunjenje relevantnih financijskih obveza prema drugim nogometnim klubovima te zaposlenicima i državi – porezi i doprinosi (kriteriji F.02 i F.03) i to do 30. travnja 2020., te je također izuzet od primjene financijski kriterij F.05 – Budući financijski podaci.

Uvjet za UEFA Licencu, UEFA Licence za Ligu prvakinja, Licencu za I. HNL i Licencu za II. HNL je da klub - tražitelj licence ispunjava kriterije koji nose oznaku „A“ iz pet skupina kriterija, a to su: Sportski, Infrastrukturni, Administracija i stručno osoblje, Pravni i Financijski.

U Središnjem postupku licenciranja klubova za natjecateljsku 2020/21. godinu primjenjuje se Pravilnik o licenciranju klubova HNS-a (HNS-ov Glasnik 53/2019) od 26.11.2019.). Kriteriji s oznakom „A“ uvjet su za izdavanje licence. Ispunjenje kriterija s oznakom „B“ nije uvjet za licencu, ali tijela za licenciranje zbog neispunjenja tražitelju mogu izreći kaznu, dok kriteriji s oznakom „C“ imaju status preporuke i primjer su dobre prakse.

Ispitivanje i ocjena ispunjenja kriterija obavljaju se po procedurama propisanima Pravilnikom o licenciranju klubova HNS-a (izdanje 2019.), Uefinim Pravilnikom o licenciranju klubova i financijskom fair-playu (izdanje 2018.) i Uefinim Standardom kvalitete licenciranja klubova (izdanje 2012.), kojima su propisana načela, metode i procedure ocjenjivanja ispunjenja kriterija i upravljanja sustavom. Središnji postupak provodi se uz strogu primjenu načela povjerljivosti i neovisnosti svih osoba koje u ime davatelja licence sudjeluju u postupku licenciranja klubova.

Uz molbe klubova za odgovarajuću licencu, pregled i procjenu dostavljene dokumentacije i informacija, ocjenu ispunjenja kriterija obavio je Odjel za licenciranje klubova HNS-a. U Središnjem postupku licenciranja klubova za natjecateljsku 2020./21.godinu sudjelovao je dosad najveći broj klubova (43 kluba), od kojih su tri kluba tijekom Središnjeg postupka licenciranja odustala od molbe za licencu, te je zaprimljeno gotovo 7.800 različitih dokumenata, izvješća i očitovanja koje su tražitelji licence dostavili kako bi dokazali ispunjenje kriterija.

O procjeni statusa ispunjenja kriterija tražitelji licence tijekom Središnjeg postupka licenciranja pravovremeno su obavještavani, kao i o preporukama za njihovo ispunjenje, putem lista provjere koje su klubovi-tražitelji licence tijekom postupka primili od Odjela. Tijela za licenciranje HNS-a, Komisija za licenciranje (1. stupanj) i Žalbeno tijelo za licenciranje (2. stupanj), neovisno i samostalno su obavili procjene sve raspoložive dokumentacije, dokaza, očitovanja i izvješća sadržanih u dosjeu svakog od klubova, te ocijenila ispunjenje kriterija i donijela odgovarajuće odluke u skladu s odredbama Pravilnika.

UEFA u nacionalnim savezima – davateljima licence, kao i klubovima – primateljima UEFA Licence, obavlja kontrole sukladnosti, a konačne odluke na osnovu izvješća od Uefe imenovanih neovisnih revizora, donosi Uefino Tijelo za financijsku kontrolu klubova. U slučaju utvrđenih nepravilnosti ovo Tijelo može izreći disciplinske mjere propisane Uefinim Pravilnikom o postupcima Uefinog Tijela za financijsku kontrolu klubova (izdanje 2019.).

Takva posljednja kontrola sukladnosti provedena je u Hrvatskom nogometnom savezu u siječnju 2014. Odluka Uefinog Tijela za financijsku kontrolu klubova glasila je: "Na zadovoljstvo Istražnog vijeća CFCB-a ispitivanje prije spomenutih izvješća pokazalo je da je u Hrvatskoj Uefin sustav licenciranja klubova za natjecateljsku 2013./14. godinu HNS propisno proveo."

Klubovi-sudionici 2020./21. Uefinih klupskih natjecanja sukladno Uefinom Pravilniku o licenciranju klubova i financijskom fair-playu tijekom licencirane natjecateljske godine bit će pod Uefinim nadzorom. Uobičajeno, te dok UEFA ne odluči o izmjenama rokova zbog situacije nastale uslijed pandemije Covida-19, klubovi budući sudionici UEFA Lige prvaka i UEFA Europske lige, do 15. srpnja 2020. morat će dokazati da u razdoblju 1. siječnja 2020. – 30. lipnja 2020. redovno podmiruju obveze prema zaposlenicima (uključujući i igrače s ugovorima) i državi (porezi i doprinosi za zaposlenike), te drugim klubovima za obveze nastale iz djelatnosti transfera igrača.

Isto će morati dokazati i za razdoblje do 30.rujna 2020. s obvezom izvještavanja do 15.listopada 2020. U slučaju propusta, Uefino Tijelo za financijsku kontrolu klubova izriče disciplinske mjere prekršiteljima sukladno prije spomenutom Pravilniku, a pravo žalbe moći će ostvariti pred Međunarodnim sudom sportske arbitraže (CAS) u Lausanne, Švicarska. Klubovima koji krše ova pravila Uefino Tijelo za financijsku kontrolu klubova može izreći novčane kazne, mjere zadržavanja novčanih nagrada za sudjelovanje u Uefinim klupskim natjecanjima, ograničavanje broja igrača na listi „A“ za nastup u tim natjecanjima, kao i ograničenje ukupnih izdataka za plaće tih igrača, te zabranu sudjelovanja u Uefinim klupskim natjecanjima.

Klubovi kojima godišnji relevantni prihodi odnosno rashodi prelaze pet milijuna eura također podliježu obvezi poštivanja tzv. „Točke pokrića“ („Pozitivne nule“), odnosno obvezi da posluju u okviru svojih financijskih sposobnosti i učestalo ne posluju s gubicima. U svezi s pravilom „Točke pokrića“, klub može s UEFA-om zaključiti dobrovoljni sporazum u kojem su individualno regulirane njegove obveze u odnosu na financijsku disciplinu i rezultat poslovanja tijekom nekoliko natjecateljskih godina.

Klubovi – primatelji licence obvezni su Odjel za licenciranje HNS-a redovito u propisanim rokovima obavještavati o svim promjenama u elementima koji čine kriterije za izdavanje licence. Primatelji licence također moraju tijekom licencirane natjecateljske 2020./2021. godine ispunjavati kriterije, a što će i Odjel za licenciranje HNS-a i samostalno nadzirati. Za slučajeve nepoštivanja spomenutih odredbi, Pravilnik predviđa mogućnost opoziva licence tijekom natjecateljske godine, a takav opoziv za posljedicu može imati izricanje disciplinskih kazni, pa sve do isključenja iz natjecanja HNS-a.

U narednom razdoblju, Odjel za licenciranje klubova HNS-a pripremit će detaljne analize mjerljivih podataka prikupljenih tijekom prethodnih postupaka licenciranja, da bi se na svim razinama odlučivanja ocijenilo koje bi još mjere bilo potrebno uvesti i provoditi kako bi rezultati bili još kvalitetniji, ne samo na razini organiziranosti i stabilnosti klubova, već i organiziranosti i učinkovitosti Davatelja licence.

Hrvatski nogometni savez, odnosno Odjel i tijela za licenciranje nastavit će dosljedno provoditi sustav licenciranja u suradnji s klubovima u cilju ostvarenja općih načela i ciljeva licenciranja, te koristi i ovu prigodu zahvaliti klubovima, njihovim upravama i administracijama na sveukupnoj suradnji, drugim tijelima Saveza, kao i državnim tijelima na suradnji i potpori.

Odjel za licenciranje klubova HNS-a
Komisija za licenciranje HNS-a
Žalbeno tijelo za licenciranje HNS-a

Učitaj više